Backdrop

Backdrop

  • เหมาะสำหรับใช้งานออกงานแสดงสินค้า หรือโรดโชว์
  • มีหลายขนาด
  • มีทั้งแบบหน้าตรงและแบบหน้าโค้ง
  • โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม
  • โครงสร้างเป็นฟิวเจอร์บอร์ด
  • การใช้งานและติดตั้งง่ายและสะดวก