เคาน์เตอร์โต๊ะชมรม

เคาน์เตอร์&โต๊ะชงชิม

โต๊ะ เคาน์เตอร์ สำหรับจัดโปรโมชั่น จัดชิม งานประชาสัมพันธ์

  • สามารถถอดเก็บได้
  • มีทั้งแบบสี่เหลี่ยม และแบบด้านหน้ารูปโค้ง