ป้ายไวนิล&บิลบอร์ด

ป้ายไวนิล อิงค์เจ็ท Vinyl Inkjet

ป้ายไวนิล” นั้นมี 2 ประเภทใหญ่ๆ เป็นป้ายที่นิยมใช้เพื่อการโฆษณาต่างๆ  เราพบเห็นป้ายไวนิลจำนวนมากในชีวิตประจำวันตั้งแต่ออกจากบ้าน เช่น ป้ายกันสาดหน้าร้านค้า, ป้ายไวนิลที่ติดตามเสาไฟฟ้าเพื่อโฆษณาระยะสั้น, ป้ายหาเสียง, ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่บนตึกหรือข้างทางด่วน, ป้ายธงญี่ปุ่น (J-Flag) ตามร้านอาหาร, ป้ายกล่องไฟ (Lightbox) ตามร้านค้า, ป้ายโฆษณาตามรั้วโครงการที่กำลังก่อสร้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานตกแต่งบูทแสดงสินค้าหรืองานโฆษณาชั่วคราว เพราะทุกที่สามารถ ใส่ป้ายโฆษณายี่ห้อสินค้าให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จัก ป้ายไวนิลจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก

Billboard

ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)  คือ
สื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่นิยมติดตั้งบริเวณถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โครงสร้างป้ายบิลบอร์ดตั้งอยู่บนพื้นดินหรือบนตัวอาคาร มีลักษณะเป็นป้ายรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนหรือแนวตั้ง หน้าป้ายโฆษณาจะติดตั้งด้วยแผ่นไวนิลปริ้นอิงค์เจทในรูปแบบตามที่ต้องการ
โครงสร้างของป้ายบิลบอร์ดจะเป็นโครงเหล็กถักติดตั้งบนเสาเหล็กกลมขนาดใหญ่บนฐานรากที่แข็งแรง และเนื่องจากตัวป้ายมีขนาดใหญ่ดังนั้นการก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมโดยวิศวกร ทั้งงานโครงสร้างและฐานราก ผู้ขับขี่บนท้องถนนสามารถมองเห็นตัวป้ายบิลบอร์ดได้แม้ในระยะไกล

Vinyl

ป้ายไวนิล
ป้ายไวนิล