ธงญี่ปุ่น

ธงญี่ปุ่น

  • เสาเป็นโครงเหล็ก
  • มีแขนบน-ล่าง ติดกับเสา
  • แขนล่างสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
  • ส่วนงานพิมพ์ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุไวนิล
  • สามารถใช้ทั้งงานภายในและภายนอก (Indoor-Outdoor)