ป้ายกองโจร

ป้ายกองโจร

ป้ายไวนิลขึงบนโครงไม้

  • นิยมนำไปติดตั้งตามถนนและพื้นที่ๆมีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน
  • ขนาดที่นิยมใช้คือ 120×240 cm
  • เช่น ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ป้ายโครงการหมู่บ้านและคอนโด ฯลฯ